Tag: #ISOstandard

slide

ISO 14001 i OHSAS 18001

Gorenje Home d.o.o. Zaječar – sertifikacija ISO standarda Gorenje Home d.o.o. Zaječar je 31.3.-1.4.2015. uspešno sertifikovalo sisteme menadžmenta zaštitom životne sredine i bezbednošću i zdravlju na radu u skladu sa standardima ISO 14001 i OHSAS 18001 od strane sertifikacionog tela SIQ. Dobijeni sertifikati omogućavaju sistematično vođenje procesa i eliminisanje bilo […]

slide

Dodela sertifikata kvaliteta prema standardu ISO 9001

Dodela sertifikata kvaliteta prema standardu ISO 9001 Novembra 2013. god. je u Gorenju Home Zaječar izvršeno sertifikacijsko ocenjivanje  u skladu sa  standardom ISO 9001 za program montaže mašina za pranje veša i za razvoj i proizvodnju sanitarne opreme. Sertifikat za sistem upravljanja kvalitetom je dodeljen 10.12.2013. od strane sertifikacijskog tela […]