ISO 14001 i OHSAS 18001

Gorenje Home d.o.o. Zaječar – sertifikacija ISO standarda

ISO standard

Gorenje Home d.o.o. Zaječar je 31.3.-1.4.2015. uspešno sertifikovalo sisteme menadžmenta zaštitom životne sredine i bezbednošću i zdravlju na radu u skladu sa standardima ISO 14001 i OHSAS 18001 od strane sertifikacionog tela SIQ.

Dobijeni sertifikati omogućavaju sistematično vođenje procesa i eliminisanje bilo kakvih rizika koji se mogu eventualno pojaviti a odnose se na zagađenje životne sredine i narušavanje zdravlja zaposlenih. Uticaj na životnu sredinu se svodi na najmanju moguću meru i on doprinosi kvalitetu života u lokalnoj zajednici. Redovan monitoring i konstantna ispunjenost postavljenih ciljeva koji se odnose i na zaštitu životne sredine i na zaštitu zdravlja i bezbednost zaposlenih, omogućavaju da se Gorenje Home d.o.o. Zaječar svrsta u  grupu društveno odgovornih preduzeća.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.